Nauczanie Etyki

Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacjami oraz  wykładami zamieszczonymi w archiwum konferencji. Niebawem zostaną zawieszone pliki audio.

Zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne rozważamy odrębnie: patrz podstrony "Teoria nauczania etyki" i "Praktyka nauczania etyki"  po prawej stronie. 

Podział na „teorię”  i „praktykę” uczenia obu przedmiotów – filozofii i etyki - jest podyktowany praktyką  korzystania z tej strony, która ma nas integrować oraz przygotować do kolejnych spotkań. Strona ta ma spełniać określoną funkcję: dla nauczycieli, egzaminatorów, autorów programów. Podane tematy -zagadnienia  nie mają na celu wyłącznie „wymianę poglądów” – dzisiaj już to nie wystarczy!  Potrzeba nam rzeczowej dyskusji na tematy otwarte podczas minionych konferencji.  Zachęcam do odsłuchiwania materiałów audio, ściągania prezentacji, pisemnego formułowania własnych komentarzy i stanowisk.  Czas będzie działał na naszą wspólną korzyść, jeśli nie utracimy intencji wzmocnienia statusu naszych przedmiotów. Zachęcam Państwa również do przesyłania dawnych artykułów, już opublikowanych, aby obieg informacji o wynikach naszych prac zataczał coraz szersze kręgi docierając do osób, które dalej udrożnią nasze korytarze komunikacji.