Nauczanie Filozofii

Nauczanie filozofii stanowi rzadką, niezwykłą umiejętność, która polega na ukształtowaniu w odbiorcy dwojakiego  punktu widzenia spraw.  Pierwszy ma pokryć się z tym miejscem, jakim dysponowali Wielcy Filozofowie z minionej przeszłości, a drugi z punktem, z którego roztacza się filozoficzny pejzaż rzeczywistości, zarówno tej realnej, jak i tej idealnej. Oba "miejsca obserwacji"  wymagają głębokiej wiedzy dotyczącej przedmiotu nauczania, odbiorcy i siebie.

W archiwum z lat 2011-2013 zawieszone są materiały konferencyjne. Proszę zapoznać się z prezentacjami i referatami. Publikacja w formie monografii ukaże się z końcem roku.

Proszę o nadsyłanie interesujących, Państwa zdaniem,  tekstów poświęconych nauczaniu filozofii - w perspektywie praktycznej oraz teoretycznej. Ta strona z każdym tygodniem będzie coraz bogatsza, jeśli ją wspólnie uformujemy.

WK

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach